Työhyvinvointihankkeen suunnittelun check-lista

Tästä check-listasta voi olla hyötyä työhyvinvointihanketta suunnittelevalle. Olen ollut mukana suunnittelemassa monta työhyvinvointihanketta. Vaikka jokainen hanke on uniikki niin tietyt asiat pätevät joka hankkeessa. Jos huomioitte alla olevat kohdat niin todennäköisesti onnistutte paremmin. Suunnitelkaa hanke alusta asti yhteistyössä henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Näin hankkeesta tulee koko henkilöstön/työpaikan hanke. Puhukaa aina investoimisesta henkilöstöön. Välttäkää sanaa henkilöstökustannus. Puhukaa henkilöstölle aina työhyvinvoinnin kehittämishankkeesta eikä … Lue lisää