Arbetsvälbefinnande ger lönsamhet


Positiva effekter

Trevligt att komma på jobb (före)
5,4
Trevligt att komma på jobb (efter)
7,9
Meningsfullt (före)
6,3
Meningsfullt (efter)
8,4
Närledarskap (före)
5,6
Närledarskap (efter)
8,4

Mätning av arbetsvälbefinnande (skala 1-10) före och efter utvecklingsworkshop. 

Minskad sjukfrånvaro

Työhyvinvoinnin kehitystyö aloitettiin toukokuussa 2007

Vår kundorganisation bestämde sig för att bryta den negativa trenden i sjukfrånvaro. Utvecklandet av arbetsvälbefinnandet började i januari 2007.  

Utveckling av arbetsgemenskapen och arbetsvälbefinnandet

Resultat

  • bättre arbetsklimat
  • bättre samarbete
  • ökat förtroende
  • bättre ledarskap
  • produktivitet
  • konkurrenkraft
  • lönsamhet

Läs mer »