Check-lista för planering av projekt för arbetsvälbefinnade

Denna check-lista kan vara till nytta för den, som planerar att utveckla arbetsvälbefinnandet. Jag har deltagit i många projekt för att utveckla arbetsvälbefinnandet. Fastän varje projekt i sig är unikt så återkommer vissa saker i varje projekt. Om ni beaktar  nedanstående punkter så är sannolikheten större att ni lyckas. Planera från början i samarbete med personalgruppernas representanter så att projektet … Read More