Check-lista för planering av projekt för arbetsvälbefinnade

Denna check-lista kan vara till nytta för den, som planerar att utveckla arbetsvälbefinnandet. Jag har deltagit i många projekt för att utveckla arbetsvälbefinnandet. Fastän varje projekt i sig är unikt så återkommer vissa saker i varje projekt. Om ni beaktar  nedanstående punkter så är sannolikheten större att ni lyckas. Planera från början i samarbete med personalgruppernas representanter så att projektet … Read More

Ett försök till nyårslöfte?

Gästförfattare till denna blogg är Minna Lundström, arbetshälsochef med ansvar för Veritas välbefinnande i arbetet –tjänster   Nyårslöften är inte riktigt min grej. Men ett ämne som ligger mig nära om hjärtat och ständigt är aktuellt, är tiden och hur jag använder den. När jag nu inför julen sitter och summerar det gångna året samtidigt som jag blickar framåt och … Read More

Ledarskap är en så viktig sak att man inte kan lämna det enbart åt cheferna

Då jag i över 30 år fungerade som företagsläkare inom en stålfabrik märkte jag en klar utveckling i personalens inställning till cheferna/ledarna/förmännen. Tidigare räckte det att ledaren hade rätt titel men idag måste speciellt närledaren (=närmaste chefen) uppnå sin auktoritet och skapa förtroende genom sitt eget handlande. Finlands goda utbildningssystem har lett till att det på arbetsplatserna idag finns allt … Read More

To internationalize or not to internationalize, that is the question!

William H. Frost 01.10.14 mindre
Is it worth trying to internationalize? I will try to answer the question for myself and our company. Our methods for measuring and improving wellbeing at work, KivaQ and Metal Age, seems to work very well in Finnish enterprises and organisations. I have presented the methods in close to twenty countries around the world and the response has always been ... Read More