HR-chef, Folksam i Finland:
KivaQ är den bästa av alla arbetsklimatenkäter jag använt.

Personalchef, Raseborgs stad:
Vår personal har upplevt Metal-Age metoden som fungerande. Den utgår inte ifrån färdigt givna svar utan engagerar deltagarna att tillsammans hitta lösningar för ett ökat arbetsvälbefinnande.

VD, CarusPBS:
Vi hade stor nytta av Kiva-enkäten och Metal Age redan år 2007.

VD, Dalwire:
Metal Age har varit en bra och enkel metod för utveckling av arbetsvälbefinnandet hos både tjänstemän och timanställda. Vi har i flera år följt utvecklingen av arbetsvälbefinnandet med hjälp av Kiva-enkäten.

Metal Age® facilitator:
Jag har jobbat med Metal Age aktivt i några år och är imponerad över hur metoden alltid fungerar. Grupperna fokuserar på det väsentliga och har omedelbar nytta av de egenhändigt framarbetade resultaten.