Våra samarbetspartners

 • Arbetshälsoinstitutet
 • Doctagon
 • Hanken – Svenska Handelshögskolan
 • IMaFi OyAb
 • Juhani Ilmarinen Consulting
 • Pekka Huuhtanen Consulting
 • Myontec Oy
 • Bjärkas golf
 • Kasnäsudden Ab
 • The Federation of Finnish Technology Industries
 • Arbetarskyddsfonden
 • Sovibox
 • PJ Dialog
 • NIVA