Börja utvecklingen av arbetsvälbefinnandet redan idag

Hur mår er personal?

Utvecklingen av arbetsvälbefinnandet börjar alltid med en utvärdering av nuläget. För detta ändamål erbjuder vi er KivaQ® – ett användarvänligt verktyg med vars hjälp organisationer snabbt och enkelt mäter och analyserar arbetsvälbefinnandet. Resultatanalysen ger en bra bild av möjliga behov för utveckling.

Mät arbetsvälbefinnandet med KivaQ®

Hur kan ni förbättra ert arbetsvälbefinnande?

Genom att utveckla arbetsvälbefinnandet skapar man en arbetsplats dit det är trevligt att komma. Samtidigt skapar man en organisation vars produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft ökar. För att detta skall uppnås bör utvecklingen av arbetsvälbefinnandet ske med engagerande metoder så att resultatet består av sådana konkreta åtgärder som arbetsgemenskapen själv skapat för att förbättra det egna arbetsvälbefinnandet. Läs mer om våra Metal Age® workshops för utvecklandet av arbetsvälbefinnandet.

Metal Age® – workshop för utveckling av arbetsvälbefinnandet

Vi utbildar även Metal Age® facilitatorer och ordnar föreläsningar och seminarier om arbetsvälbefinnande.