KivaQ® – mätning och analys av arbetsvälbefinnandet

Utvecklandet av arbetsvälbefinnandet börjar med en utvärdering av nuläget. När man vet var man står och ser de möjligheter som finns är det lättare att starta utvecklingsarbetet. För detta ändamål har vi utvecklat KivaQ – en omfattande men kort enkät för mätning av arbetsvälbefinnandet.

KivaQ är Finlands förmånligaste och mest användarvänliga verktyg för mätning och analys av arbetsvälbefinnandet. Nu behöver man inte längre investera i programlicenser eller vänta på resultatrapporter efter att svarstiden gått ut. Det finns inte heller längre behov av dyra konsulter eller användarskolningar. Med KivaQ mäter och analyserar ni personalens arbetsvälbefinnande enkelt, snabbt och förmånligt. Ni får tillgång till alla funktioner men betalar endast för den beställda enkäten. 

KivaQ fungerar även som en utmärkt mätare och diskussionsöppnare i samband med våra Metal Age® workshops för utveckling av arbetsvälbefinnandet.

Bekanta er med KivaQ enkäten på adressen www.kivaq.fi och undersök er personals arbetsvälbefinnande redan idag.


Det lättaste sättet att mäta och analysera er organisations arbetsvälbefinnande

  • ni får 7 standardfrågor som mäter arbetsvälbefinnande
  • ni kan vid behov tillägga egna frågor
  • enkäten är färdig att användas genast
  • resultaten kan analyseras i realtid bla. genom korstabellering och jämförelse med ett omfattande referensmaterial