Bli Metal Age® facilitator!

Information om följande kurs och anmälning nedan.

 • Vill du bli Metal Age® facilitator?

  Mediona OyAb ordnar tillsammans med Kasnäs Skärgårdsbad en Metal Age® facilitatorkurs onsdagen 02.12.2015.

  Observera att denna öppna kurs hålls på finska! Beställningskurser hålls även på svenska och engelska.

  Utbildare

  Som utbildare fungerar läkare och specialist i företagshälsovård Ove Näsman. Näsman har tillsammans med Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen utvecklat Metal Age® metoden. Näsman har även utvecklat KivaQ® enkäten för mätning och analys av arbetsvälbefinnandet.

  Plats

  Kasnäs Skärgårdsbad. Seminarierummet, andra våningen. Adress: Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs.

  Kursmaterial och användarrättigheter

  Som undervisningsmaterial används boken: Metal Age och Kiva-enkät

  Efter kursen är deltagaren behörig att fungera som facilitator för Metal Age® workshops. Varje deltagare får ett numrerat diplom. Den som avklarat kursen har rätt att i sitt arbete använda Metal Age® metoden utan licensavgift.

  Pris

  Pris 450€/person (inkl. mvs.) inkluderar utbildning, kursbok, Metal Age® material och i programmet märkta måltider/kaffe/mellanmål.

  Anmälningar

  Vänligen anmäl ert deltagande till nina.barling(at)kasnas.com eller tel. 02-5210111 (deltagarens namn, möjliga livsmedelsallergier,  adress, e-post, arbetsuppgift/titel, arbetsgivare och faktureringsadress). Till utbildningen tas max 20 deltagare i anmälningsordning. De som kommer längre ifrån kan boka inkvartering i samband med anmälningen.

  På frågor gällande kursens innehåll svarar Ove Näsman: ove.nasman(at)mediona.fi eller tel. 0400-218537.

  Program:

  08.30  Kaffe/te, Kasnäs laxsmörgås.

  08.45  Kursen öppnas, presentation av deltagarna.

  09.15   Metal Age® metoden. Bakgrund, ppt-material och bok.

  10.30  Paus. Frukt.

  10.45   KivaQ®-enkät för mätning och analys av arbetsvälbefinnandet.

  11.30  Orienteringsmatrisen, Interventionsplanering.

  11.45   Interventionsplanering. Grupparbete parvis.

  12.05  Genomgång av grupparbetet.

  12.30   Lunch.

  13.30   Prioritering av utvecklingsområden.

  14.30  Kaffe/te, kex.

  15.00  Planering av konkreta åtgärder. Grupparbete parvis.

  15.20  Genomgång av grupparbete, beslut gällande konkreta åtgärder.

  15.50  Paus. Mellanmål.

  16.00  Metal Age® exempel, diskussion. Utdelning av diplom.

  17.00  Kursen avslutas.

 • Beställningskurser

  Utöver de öppna kurserna ordnar vi även Metal Age® facilitatorutbildningar enligt beställning.

  Priset på en beställningskurs är 3000 € (+ mvs 24%) + reseersättning + 25 €/kursbok/deltagare.

  Max. antal deltagare 20.

  Tilläggsinformation om beställningskurserna fås av vår facilitatorutbildare, Ove Näsman, ove.nasman@mediona.fi eller +358 (0)400 218537.