Metal Age® facilitatorer

En Metal Age® facilitator är en expert inom arbetsvälbefinnande. Facilitatorn fungerar som ledare för Metal Age® workshops och hjälper arbetsteamet att under workshopen fokusera på att uppnå målen. Facilitatorn fungerar även, tack vare sin utomstående ställning, som en neutral rådgivare. Facilitatorns uppgift är dock inte att ge arbetsteamen färdiga lösningar eftersom varje arbetsteam är unikt och därmed bäst vet själv vilka lösningar som fungerar för dem och vilka som inte fungerar.

Alla Metal Age® facilitatorer har deltagit i vår organisations Metal Age® facilitatorutbildning.

Med våra egna facilitatorer kan ni bekanta er nedan.

Ove Näsman

Fölretagsläkare Ove Näsman är Medionas grundare och Metal Age® metodens utvecklare. Ove ansvarar för utbildningen av nya facilitatorer och faciliterar även själv Metal Age® workshops. Ove har en lång erfarenhet av utveckling av arbetsvälbefinnande inom organisationer och är även en internationellt uppskattad föreläsare inom ämnesområdet.

Peter Jensén

Peter är utbildad familjepsykoterapeut och arbetshandledare. Peter har även många års erfarenhet av parrelationskurser. Peter faciliterar Metal Age® workshops och håller arbetshandledning för individer.


Övriga Metal Age® facilitatorer

Fram till idag har närmare 300 personer deltagit i vår facilitatorutbildning. Av dess fungerar en del i Sverige, Estland och Lettland. En person som avklarat facilitatorutbildningen får fritt och utan licensavgift använda Metal Age® metoden för att utveckla arbetsvälbefinnandet inom organisationer. Alla nya facilitatorer utbildas av Metal Age® metodens utvecklare, företagsläkare Ove Näsman.

Vill du fungera som Metal Age® facilitator?

Anmäl dig till nästa facilitatorutbildning!

Läs mer >>