Vad är Metal Age®?

Metal Age® är en metod som används för utveckling av personalens arbetsvälbefinnande och därmed hela organisationens lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft. Med hjälp av Metal Age® metoden skapas konkreta, skräddarsydda åtgärder för utvecklande av arbetsvälbefinnandet. En väsentlig del av Metal Age® metoden är uppföljning och upprätthållning av utvecklingsprocessen.

Metal Age® metoden utvecklades ursprungligen för äldre metallarbetare inom EU (därav även namnet Metal Age). Idag används metoden dock framgångsrikt inom alla branscher och bland alla åldersgrupper. Metal Age® metoden är utvecklad av Medionas grundare företagsläkare Ove Näsman i samarbete med Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen.

Varför Metal Age®?

Metal Age® är en metod som

–       via prioritering hjälper arbetsteamen att hitta de väsentligaste utvecklingsområdena

–       hjälper arbetsteamen att fokusera på lösningar istället för problem

–       inte godkänner endast vackra ord, utan kräver konkreta åtgärder 

–       får alla att delta i utvecklingsarbetet och därmed arbeta mot samma mål

–       inte endast hjälper på traven, utan även följer upp och styr utvecklingsarbetet regelbundet

Skapa en välmående och framgångsrik organisation

Investera i Metal Age®!

Beställning