Metal Age® – Leadership

Metal Age® – Leadership är en metod för utveckling av ledarskapet. Metal Age® – Leadership baserar sig på den ursprungliga Metal Age® – Total metoden men är en kortare version där man inte söker och prioriterar olika utvecklingsområden, utan genast fokuserar på utveckling av både närledarskapet och självledarskapet inom arbetsteamet.

Metal Age® – Leadership passar arbetsteam som upplever att arbetsvälbefinnandet inom teamet skulle öka om ledarskapet utvecklades. Under Metal Age® – Leadership workshoparna fokuserar vi både på utveckling av närledarskap och självledarskap. Liksom Metal Age® – Total baserar sig även Metal Age® – Leadership på ett engagerande arbetssätt.  De bästa resultaten fås då hela arbetsteamet deltar i workshopen.

Metal Age® – Leadership kan användas skilt för sig men är även ett bra komplement för sådana arbetsteam som upplever att ledarskapet under Metal Age® – Total workshopen faller i skuggan av de övriga utvecklingsområdena eller arbetsteamet inte annars vågar lyfta själva ledarskapet på bordet då chefen är närvarande.

Metal Age® – Leadership kräver av chefen ett gott självförtroende, mod och ett genuint intresse att utvecklas till en bättre ledare.

Hur fungerar chefen hos er?

Undersök er organisations ledarskap snabbt och enkelt med KivaQ® - verktyget

KivaQ®

Vill ni utveckla ledarskapet?

Beställ Metal Age® - Leadership för ert arbetsteam

Beställ här