Metal Age® – Total

Metal Age® – Total är den ursprungliga Metal Age® metoden för utveckling av arbetsvälbefinnande, lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft. Metal Age® – Total metoden kartlägger, som namnet säger, arbetsgemenskapens alla utvecklingsbehov och skapar en hållbar grund för fortsatt utvecklingsarbete. Nedan kan ni bekanta er med Metal Age® – Total processen.

Metal Age® – Total workshopen kan ordnas som en två dagars, en dags eller två halva dagars workshop. Mera information på sidan Exempel på program.

Metal Age® – Total processen

Bedöm er organisations utvecklingsbehov

Mät och analysera arbetsvälbefinnandet med KivaQ®

KivaQ®

Vill ni utveckla arbetsvälbefinnandet inom er organisation?

Beställ Metal Age® - Total för er egen arbetsgemenskap

Beställ här