Vem deltar i en Metal Age® workshop?

Metal Age® workshoparna ordnas på arbetsteam-nivå. Definitionen på ett arbetsteam varierar mellan organisationer men kan vara t.ex. ett daghems personal, personalen på en sjukhusavdelning, en större organisations IT avdelning, en ledningsgrupp, eller en mindre organisations hela personal. I en Metal Age® workshop deltar alltid så många som möjligt, om inte alla, från ett arbetsteam. Chefen eller cheferna för teamet deltar alltid i workshoparna. Vanligen består ett arbetsteam som deltar i en Metal Age® workshop av 6-35 personer. Alla workshops är privata, vilket betyder att endast ett arbetsteam deltar per workshop.

Vad händer under en Metal Age® workshop?

Under Metal Age® workshopen fokuserar deltagarna på att utveckla det egna arbetsvälbefinnandet, vilket garanterar varje individs intresse. Ett av målen med Metal Age® workshopen är att skapa växelverkan mellan medlemmarna inom teamet och genom diskussion få till stånd samförstånd och vilja att utveckla även teamets sammansatta arbetsvälbefinnandet. Metal Age® metodens engagerande arbetssätt och den gemensamma prioriteringen förebygger även uppkomsten av ett möjligt förändringsmotstånd vid implementeringen av de konkreta åtgärderna inom organisationen.

Vad händer efter Metal Age® workshopen?

Efter Metal Age® workshopen implementerar teamet de konkreta åtgärder som man tillsammans kommit fram till under workshopen. Därefter (vanligtvis 3-6 månader) undersöks arbetsvälbefinnandet på nytt och de åtgärder som implementerats gås igenom med facilitatorn under ett uppföljningsträff. Uppföljningen tar ca 4 timmar. Under uppföljningen planeras även konkreta åtgärder för det utvecklingsområde som under Metal Age® workshopen prioriterades som näst viktigast. På detta sätt skapas kontinuitet i utvecklingsarbetet samtidigt som man försäkrar sig om att man inte försöker utveckla allting under en natt. Antalet uppföljningar är oftast tre varmed hela Metal Age® processen tar ca 1 – 1,5 år.

Metal Age® metoden ger arbetsgemenskaper verktyg för att själv på en hållbar grund upprätthålla och fortsätta utvecklingsarbetet i framtiden. På så vis skapas en välmående personal som genom sin insats förbättrar organisationens produktivitet och lönsamhet.

 

SAHA kuva