Övriga arbetsvälbefinnandetjänster

Mediona ordnar även runt om i Finland föreläsningar och seminarier relaterade till arbetvälbefinnande. Företagsläkare och Medionas grundare Ove Näsman är en ansedd föreläsare både i Finland och internationellt. Ove har arbetat med arbetsvälbefinnande under hela sina karriär och bland annat utvecklat KivaQ®-enkäten och Metal Age® metoden för utveckling av arbetsvälbefinnandet.

Nedan hittar ni exempel på föreläsningar vi erbjuder. Tag gärna kontakt om ni inte hittar vad ni söker så skräddarsyr vi en arbetsvälbefinnandeföreläsning anpassad för er organisation.

Föreläsningar:

Arbetsvälbefinnande och modernt ledarskap, 45 min
Inspirera cheferna/närledarna att modigt utveckla sitt eget närledarskap och samtidigt medarbetarnas självledarskap. Alla bör leda sitt eget arbete i möjligast hög grad.

Det är lönsamt att investera i arbetsvälbefinnande, 45 min
Det finns en ”social beställning” för utveckling av arbetsvälbefinnandet. Arbetsgivarna har insett att det handlar om en win-win situation – både individen och organisationen gagnas.

Ledarskap och medarbetarskap, 45 min
Gott ledarskap och gott medarbetarskap utgör grunden för arbetsvälbefinnande. Vi når bra resultat då vi utvecklar tillsammans och med god emotionell intelligens.

Att utveckla arbetsvälbefinnandet i praktiken, 45 min
Engagerad utveckling av arbetsvälbefinnandet med KivaQ® och Metal Age®. Case-exempel. Som dokumentation, om kunden så önskar,”Metal Age och Kiva-enkät”-guiden (34sidor) á 25€.


Arbetsvälbefinnande från skärgården

Så som Metal Age® workshoparna kan även föreläsningarna ordnas såväl i Kasnäs som i övriga Finland i av kunden utvalda utrymmen. I Kasnäs är det möjligt att, förutom spa- och hotellverksamheten, även njuta av övriga aktiviteter. Därmed har vi möjlighet att bygga ett mångsidigt och omfattande program för er t.ex. er organisations UUA-dagar (Upprätthålla och Utveckla Arbetsvälbefinnandet). Läs mera om vårt samarbete med Kasnäs Skärgårdsbad på Skärgårdens Arbetshälsoakademis sidor.

Kasnäs

Skärgårdens Arbetshälsoakademi – Kasnäs

Golf + Mindfulness + Arbetsvälbefinnande + Ledarskap = Bättre lönsamhet

För ledningsgruppen en annorlunda, aktiv kickoff/retreat/temadag faciliterad av specialister med spetskunskap på Bjärkas Golf Country Club på Kimitoön.

Program och pris.