Arbetsplats-radar

Vad är Arbetsplats-radar?

Arbetsplats-radar är en engagerande och interaktiv processmetod med vars hjälp åtgärder för att utveckla arbetsvälbefinnandet identifieras och  prioriteras utgående från Arbetsförmågehusets referensram. Arbetsplats-radarn är utvecklad för Teknologiindustrins gemensamma projekt Gott Jobb – Längre Arbetskarriär och idag deltar närmare 90 företag i projektet. Arbetsplats-radar baserar sig på Metal Age® metoden men skiljer sig från denna i och med de färdigt utvalda utvecklingsområdena inom Arbetsförmåge referensramen. Med Arbetsplats-radarn fås till stånd konkreta åtgärder som gäller hela organisationen medan Metal Age® skapar skräddarsydda åtgärder för utvecklandet av arbetsvälbefinnandet inom vart och ett av arbetsteamen.

Utveckla arbetsvälbefinnandet genom att kombinera Metal Age® och Arbetsplats-radar

Inom en stor organisation kan utvecklandet av arbetsvälbefinnandet påbörjas med Arbetsplats-radar metoden. Med hjälp av Arbetsplats-radar metoden åstadkommer en projektgrupp, bestående av organisationens representanter, åtgärder som ökar arbetsvälbefinnandet på organisationsnivå.

I Arbetsplats-radarns projektgrupp finns representanter från alla personalgrupper, inklusive arbetarskydd och företagshälsovård. Det är viktigt att även högsta ledningen finns representerad. Efter Arbetsplats-radarn kan organisationen fortsätta utvecklingsarbetet genom att förflytta sig från organisationsnivå till teamnivå, varmed arbetsteamen och enheterna fokuserar på utvecklingen av det egna arbetsvälbefinnandet med hjälp av Metal Age® metoden. Så här fås hela organisationen med i utvecklingsarbetet och samtidigt kan påvisas den högsta ledningens vilja och engagemang för utvecklandet av arbetsvälbefinnandet.

Arbetsförmågehusets referensram som används i Arbetsplats-radarn

Neliapila faciliterar Arbetsplats-radarn

Arbetaplats-radarn faciliteras alltid av en av medlemmarna från expertgruppen Neliapila (Juhani Ilmarinen, Ove Näsman, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara). Medionas grundare Ove Näsman, läkare och specialist inom företagshälsovård, är en av experterna i Neliapila.