• Arbetsplats-radar, modellprogram och pris

  Kl.

  09.00     Workshopen öppnas

  09.05     Presentation av Arbetsplats-radar metoden

  -Referensram: Huset för Arbetsförmåga

  -Arbetssätt, material, dagens program

  09.35     Genomgång av KivaQ enkäten

  10.00     Kaffe/te

  10.15     Prioritering av husets våningar

  11.00     Planering av utvecklingsområden för den högst prioriterade våningen. Grupparbete parvis

  11.30     Sammandrag av grupparbetet

  12.15     Lunch

  13.00     Prioritering av utvecklingsområdena

  14.00     Kaffe/te

  14.15     Planering av konkreta åtgärder för det högst prioriterade utvecklingsområdet.
  Grupparbete parvis

  14.45     Sammandrag och fastställande av konkreta åtgärder

  15.45     Diskussion och beslut om fortsättning

  16.00     Workshopen avslutas

   

  Arbetsplats-radar workshop från 2000 € (KivaQ enkäten är ej inkluderad i priset. Priset för KivaQ enkäten för er organisation hittar ni här).