Er expert inom arbetsvälbefinnande!

Mediona är en expert organisation som producerar tjänster och produkter för mätning och utveckling av arbetsvälbefinnandet.

Att framgångsrikt utveckla arbetsvälbefinnandet kräver engagerat ledarskap och konkreta åtgärder. Vi erbjuder företag produkter och metoder som både i praktiken och vetenskapligt visat sig hjälpa organisationer och deras personal att skapa allt bättre fungerande arbetsgemenskaper och bättre arbetsvälbefinnande, lönsamhet och produktivitet. Våra kunder är såväl stora som små företag inom både privata och offentliga sektorn.


Arbetsvälbefinnande från Skärgården

Mediona samarbetar med Kasnäs Skärgårdsbad som ligger i Åbolands vackraste skärgård. Alla Medionas tjänster kan ordnas endera i en havsnära miljö i Kasnäs Skärgårdsbads utrymmen eller runt om i Finland i utrymmen utvalda av kunden. För mera information om Medionas och Kasnäs Skärgårdsbads samarbete vänligen kontakta Skärgårdens Arbetshälsoakademi.

Kasnäs


Medionas grundare är företagsläkare Ove Näsman, som har över 30 års erfarenhet av undersökning av arbetsvälbefinnande och praktiskt företagsläkararbete. Från och med år 2010 har Näsman fokuserat enbart på utveckling av arbetsvälbefinnande inom organisationer.

Ove Näsman var projektchef för DRUVAN-projektet som beviljades det nationella arbetsskyddspriset år 2007. Både Metal Age® metoden och Kiva-enkäten användes inom projektet.

År 2010 tilldelades Näsman Finlands Företagsläkarförenings pris ”Årets Arbetshälsogärning” för sitt arbete för utvecklandet av KivaQ enkäten och Metal Age® metoden.