Työhyvinvointihankkeen suunnittelun check-lista

Tästä check-listasta voi olla hyötyä työhyvinvointihanketta suunnittelevalle. Olen ollut mukana suunnittelemassa monta työhyvinvointihanketta. Vaikka jokainen hanke on uniikki niin tietyt asiat pätevät joka hankkeessa. Jos huomioitte alla olevat kohdat niin todennäköisesti onnistutte paremmin. Suunnitelkaa hanke alusta asti yhteistyössä henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Näin hankkeesta tulee koko henkilöstön/työpaikan hanke. Puhukaa aina investoimisesta henkilöstöön. Välttäkää sanaa henkilöstökustannus. Puhukaa henkilöstölle aina työhyvinvoinnin kehittämishankkeesta eikä … Lue lisää

Johtaminen on niin tärkeä asia ettei sitä voi jättää pelkästään johtajien/esimiesten tehtäväksi

Toimiessani yli 30 vuotta terästehtaan työterveyslääkärinä huomasin selvän kehityksen henkilöstön suhtautumisessa johtajiin/esimiehiin. Aikaisemmin riitti pelkästään titteli mutta tänä päivänä pitää varsinkin lähijohtajan (=lähin esimies) teoillaan ansaita auktoriteettinsa ja tiiminsä luottamuksen. Suomen hyvän koulutusjärjestelmän takia työpaikoilla on enenevässä määrin työntekijöitä, joilla on oman työnsä suhteen lähijohtajaansa parempi osaaminen. Tästä seuraa, että työntekijän täytyy itse ottaa ja täytyy saada ottaa enemmän vastuuta … Lue lisää