Työhyvinvoinnin kehittäminen

  • Miten löytää työyhteisön tärkeimmät kehittämiskohteet?
  • Miten päästä puheesta konkreettisiin toimenpiteisiin?
  • Miten saada jokainen sitoutumaan sovittuun?
  • Miten luoda kehittämiseen jatkuvuutta?

Metal Age® – työhyvinvoinnin kehittämismenetelmä auttaa työyhteisöjä löytämään näihin kysymyksiin vastaukset.

Lue lisää Metal Age® menetelmästä

Miten teillä kehitetään työhyvinvointia?

Ongelma

Ei ole lainkaan harvinaista, että organisaatio, joka haluaa kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia ensin toteuttaa yksityiskohtaisen ja mittavan kyselyn ja sen perusteella suunnittelee joukon toimenpiteitä. Tällaisen toiminnan tuloksena organisaatiossa usein hukutaan suureen määrään toimenpiteitä ja ehdotuksia, mutta lopputulokset jäävät valitettavasti laihoiksi.

Ratkaisu

Me tiedämme, että kaikkea ei voi muuttaa yhden yön aikana. Metal Age® menetelmän avulla työyhteisöt löytävät yhdessä ne omalle työhyvinvoinnille oleellisimmat kehittämiskohteet ja oppivat ymmärtämään priorisoinnin ja kehittämisen jatkuvuuden tärkeyden.


Ongelma

Monessa suuressa organisaatiossa työhyvinvoinnin kehittämiseen laaditaan ohjelmia, jotka koskevat koko henkilöstöä. Työterveyshuolto puolestaan keskittyy yksilöön. Teemme kuitenkin useimmiten töitä työtiimeissä.

Ratkaisu

Me ymmärrämme, että jokainen työtiimi ja työympäristö on ainutlaatuinen. Siksi myös jokaisen työtiimin kehittämiskohteet ja ratkaisut ovat ainutlaatuisia. Työtiimejä kehittämällä luodaan parempaa työhyvinvointia ja parannetaan koko organisaation kannattavuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä.