Metal Age® – Leadership

Metal Age® – Leadership on johtamisen kehittämiseen tarkoitettu menetelmä. Metal Age® – Leadership perustuu alkuperäiseen Metal Age® – Total menetelmään mutta on tästä lyhyempi versio, joka ei etsi ja priorisoi erilaisia kehittämiskohteita, vaan keskittyy suoraan työtiimin lähijohtamisen ja itsensä johtamisen kehittämiseen.

Metal Age® – Leadership sopii työtiimeille, jotka kokevat, että juuri johtamisen kehittäminen parantaisi työhyvinvointia. Metal Age® – Leadership workshopeissa keskitytään kehittämään sekä lähijohtamista, että itsensä johtamista. Kuten Metal Age® – Total myös Metal Age® – Leadership perustuu osallistavaan työskentelytapaan.  Parhaat tulokset saadaan siis koko työtiimin osallistuessa workshopiin.

Metal Age® – Leadership sopii käytettäväksi yksinään mutta on myös erinomainen lisä Metal Age® – Total workshopiin, jos johtaminen jää muiden kehittämiskohteiden varjoon eikä työyhteisö esimiehen läsnä ollessa uskalla nostaa johtamista esille.

Metal Age® – Leadership vaatii esimieheltä tervettä itsetuntoa ja uskallusta sekä aitoa halua kehittyä hyväksi johtajaksi.

Miten teillä esimies toimii?

Kartoita organisaatiosi johtamisen taso nopeasti ja helposti KivaQ® - työhyvinvointikyselyllä

KivaQ®

Haluatko kehittää organisaatiosi johtamista?

Tilaa Metal Age® - Leadership yrityksesi työyhteisöille

Tilaa tästä