Kuka osallistuu Metal Age® workshopiin?

Metal Age® workshopit toteutetaan työtiimi-tasolla. Työtiimin määritelmä vaihtelee organisaatioittain. Työtiimi voi olla esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, sairaalaosasto, isomman organisaation IT-osasto, isomman yrityksen johtoryhmä tai pienemmän organisaation koko henkilökunta. Metal Age® workshopiin osallistuu aina mahdollisimman suuri osa työtiimistä, esimies/esimiehet mukaan lukien. Tavallinen työtiimin koko on noin 6-35 henkilöä. Workshopit ovat yksityisiä, joten yhteen workshopiin osallistuu ainoastaan yksi työtiimi.

Mitä Metal Age® workshopin aikana tapahtuu?

Metal Age® workshopin aikana osallistujat keskittyvät oman työhyvinvointinsa kehittämiseen, mikä takaa jokaisen yksilön kiinnostuksen ja sitoutumisen. Metal Age® workshopin tavoitteena on avata työtiimin jäsenten välinen vuorovaikutus ja keskustelun kautta luoda yhteisymmärrystä ja halua kehittää yhteistä työhyvinvointia. Metal Age® menetelmän osallistava työtapa sekä yhteinen priorisointi ehkäisevät myös mahdollisen muutosvastarinnan sovittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Mitä Metal Age® workshopin jälkeen tapahtuu?

Metal Age® workshopin jälkeen työtiimi toteuttaa yhdessä sovitut käytännön toimenpiteet työpaikallaan. Tämän jälkeen (yleensä 3-6 kk) työhyvinvoinnin tila arvioidaan uudestaan ja toteutetut toimenpiteet käydään läpi fasilitaattorin seurantatapaamisella. Metal Age® seurantaan kannattaa varata aikaa 4 h. Seurantatapaamisen aikana suunnitellaan myös käytännön toimenpiteitä sille kehittämiskohteelle, joka priorisoitiin Metal Age® workshopin aikana toiseksi tärkeimmäksi. Näin luodaan työhyvinvoinnin kehittämistyölle jatkuvuutta samalla kun varmistetaan, ettei yritetä kehittää kaikkea yhdessä yössä. Seurantatapaamisia on yleensä yhteensä 3, jolloin koko Metal Age® prosessi kestää noin 1 – 1,5 vuotta.

Metal Age® menetelmä antaa työtiimeille työkalut, joilla he pystyvät itse kestävällä pohjalla jatkamaan työhyvinvointinsa kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä tavalla rakennetaan hyvinvoiva henkilöstö, joka parantaa yrityksen kokonaistuottavuutta ja tulosta.

 

SAHA kuva