Työpaikka-tutka

Mikä on Työpaikka-tutka?

Työpaikka-tutka on osallistava ja vuorovaikutteinen prosessimenetelmä, jonka avulla tunnistetaan ja priorisoidaan Työkykytalo -viitekehyksessä työhyvinvointia kehittävät toimenpiteet. Työpaikka-tutka on laadittu Teknologia-alan työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteistä Hyvä Työ – Pidempi Työura hanketta varten. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana lähes 90 yritystä. Työpaikka-tutka perustuu Metal Age – menetelmään, mutta eroaa siitä kehittämisprosessia ohjaavan Työkykytalo-viitekehyksen kautta ennalta valittujen aihealueiden mukaisesti. Työpaikka-tutkan avulla saadaan aikaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka koskevat koko organisaatiota kun taas Metal Age menetelmän avulla kehitetyt konkreettiset toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseksi räätälöityvät jokaisen työtiimin/työyhteisön mukaan.

Työhyvinvoinnin kehittäminen Metal Age ja Työpaikka-tutka menetelmiä yhdistämällä

Isossa organisaatiossa työhyvinvoinnin kehittäminen voidaan aloittaa Työpaikka-tutka menetelmällä. Työpaikka-tutka menetelmän avulla organisaation edustajista koostuvan projektiryhmän voimin saadaan aikaan työhyvinvointia parantavia muutoksia organisaatiotasolla.

Työpaikkatutkan projektiryhmässä on mukana edustajia kaikista henkilöstöryhmistä ja myös työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Tärkeää on, että myös ylin johto on edustettuna. Työpaikka-tutkan jälkeen siirrytään organisaatiotasolta työtiimeihin ja Metal Age menetelmään, jolloin organisaation työtiimit ja työyhteisöt keskittyvät oman työhyvinvointinsa kehittämiseen. Tällä tavalla saadaan koko organisaatio mukaan kehittämistyöhön ja samalla osoitetaan ylemmän johdon sitoutuminen työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Työpaikka-tutkassa käytettävä Työkykytalo viitekehys

Työpaikka-tutkaa fasilitoi Neliapila

Työpaikka-tutka menetelmää fasilitoi aina yksi Neliapilan asiantuntijoista (Juhani Ilmarinen, Ove Näsman, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara). Medionan perustaja työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsman on yksi Neliapila ryhmän asiantuntijoista.